Chiến Dịch Cầu Nguyện

Chiến Dịch Cầu Nguyện
www.TheWarningSecondComing.com
Đức Chúa Cha hứa “Hai tỷ linh hồn sẽ được cứu nhờ
những thông điệp này…”
1. Chiến Dịch Cầu Nguyện (1) Món quà cho Chúa Giêsu là cứu
các linh hồn.
“Lạy Chúa Giêsu rất yêu mến, Đấng yêu thương chúng con thật
nhiều, xin cho phép chúng con bằng cách thức khiêm nhường giúp
cứu các linh hồn quý giá của Chúa. Xin thương xót tất cả các tội
nhân bất kể họ đã xúc phạm đến Chúa nặng nề đến đâu. Xin cho
phép chúng con qua việc cầu nguyện và đau khổ giúp đỡ cho các
linh hồn không được sống sót qua cuộc Cảnh Cáo tìm được nơi
chốn bên cạnh Chúa trong vương Quốc của Ngài. Xin lắng nghe
lời con cầu nguyện, ôi Chúa Giêsu dịu ngọt, để giúp Chúa chinh
phục được các linh hồn mà Ngài mong mỏi. Ôi Thánh Tâm Chúa
Giêsu, con cam kết trung thành với Thánh Ý Chúa luôn luôn.”
Đấng Cứu Thế của các con,
Chúa Giêsu Kitô
2. Chiến Dịch Cầu Nguyện (2) Cầu nguyện cho các nhà lãnh
đạo toàn cầu
Con gái yêu dấu của Cha hôm nay Cha thúc giục những kẻ theo
Cha dâng kinh nguyện này để cứu những người con tội nghiệp bị
làm cho khổ đau day dứt bởi các nhà lãnh đạo của chính quốc gia
họ những người bị áp bức bởi thế lực toàn cầu, không phải của
Chúa.
“Lạy Cha Hằng Hữu, trong Danh Thánh của Con Yêu Dấu Cha là
Chúa Giêsu Kitô, con xin cha bảo vệ con cái Cha khỏi sự hành hạ
dưới âm mưu của thế lực toàn cầu chống lại những quốc gia vô tội.
Con cầu xin ơn tha thứ tội lỗi cho các linh hồn gây nên sự khó
khăn gian khổ để họ biết quay về với Cha với tấm lòng khiêm
nhường và ăn năn. Xin ban cho những con cái chịu tra tấn sức
mạnh để chịu đựng những khổ đau ngỏ hầu đền bù tội lỗi cho thế
giới, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.”